Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

След като зърнастецът намери подходящо място, за него е много лесно да се грижите. Тук можете да разберете какви условия особено цени големият храст.

Зърнастецът обича влажен и полусенчест

Основни изисквания към сайта

Светлите гори, насипи, заливни низини и брезови блата са естествените местообитания на елховия зърнастец. Храстът е влаголюбив. Ето защо той се чувства много удобно близо до брега на езерце или поток. Прясна до влажна почва му харесва, но не е задължително. Малко по-сухо място също е добре. Частичната сянка е най-добра за елховия зърнастец, но също така се адаптира добре към пълно слънце.

Практично: големият храст не предявява високи изисквания към точния тип почва. Вирее на глинеста почва, пясък или глина - при условие че стойността на pH е в киселинния диапазон.

Факторът на растеж

Зърнастецът от елша може да нарасне два до три метра височина - при изключително добри условия дори до седем-осем метра. Имайте това предвид, когато засаждате храста. Въпреки това, можете да поддържате елховия зърнастец на желаната от вас височина, като редовно отрязвате.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: